Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Slovenija - Dinarske pokrajine

Vsebuje približno 100  strani. Na več kot 60 straneh z vsebino se nahaja 150 fotografij in slik, več kot 20 animacij z zemljevidi in fotografijami ter več kot 30 enostavnih in sestavljenih nalog za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja

Dinarskokraške pokrajine - naravnogeografske značilnosti
Dinarskokraške pokrajine - družbenogeografske značilnosti
Visoke dinarskokraške pokrajine
Nizke dinarskokraške pokrajine

Vstopi

Tematika:

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Slovenija - Dinarske pokrajine na slikovit in zanimiv način predstavlja naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti dinarskokraškega območja v Sloveniji.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku geografije:

-    v 9. razredu osnovne šole,
-    v gimnazijah in
-    v srednjih šolah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika v osnovnih šolah, gimnazijah in srednjih šolah, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka geografije.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo nazorno predstavo o tedanjem času ter mu pomagajo pri razumevanju geografije Slovenije. Opisi in razlage so enostavni kar pri učencih spodbuja razmišljanje o geografskih značilnosti Slovenije.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Slovenija – Dinarske pokrajine je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.