Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Slovenija - Alpske pokrajine

Vsebuje približno  100 strani. Na več kot 60 straneh z vsebino se nahaja okoli 150 fotografij in slik, več kot 20 animacij z zemljevidi in fotografijami. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja
Regionalizacija in regije
Alpske pokrajine - naravnogeografske značilnosti
Alpske pokrajine - družbenogeografske značilnosti
Julijske Alpe
Kamniško-Savinjske Alpe
Karavanke
Nekaj predlogov izletov ali ekskurzij

Vstopi

Tematika:

Opis

Zgoščenka Slovenija – alpske pokrajine je v osnovi zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku geografije v devetem razredu osnovnih šol. Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka geografije.  Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te.

Zgoščenka se lahko uporablja pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporabljajo kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine  dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Številne animacije, podprte s slikovnim gradivom omogočajo uporabniku nazorno predstavo o legi in videzu alpskih pokrajin, razširjenosti določenih pojavov in številnih drugih značilnostih. S pomočjo tipa animacij, v kateri lahko uporabnik sam izbere določene tematske zemljevide na isti podlagi, jim določi prosojnost in s tem po potrebi sestavi poljuben zemljevid.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Seznam priloženih virov in literature je lahko v pomoč učitelju ali učečim pri iskanju novih informacij ali pri urjenju v interpretaciji statističnega gradiva.


Temeljni namen zgoščenke Slovenija – alpske pokrajine je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.