Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Višje rastline

Vsebuje čez čez 110 strani. Na več kot 70 straneh z vsebino se nahaja približno 80 slik in fotografij, 15 shem in 11 animacij. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.

Poglavja


Brstnice (Cormophyta)
Praprotnice (Pteridophyta)
Semenke (Spermatophyta)
Golosemenke (Gymnospermae)
Kritosemenke (Magnoliophyta) - dvokaličnice (Dicotyledoneae)
Kritosemenke (Magnoliophyta) - enokaličnice (Monocotyledoneae)

Vstopi

Tematika:

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Višje rastline na slikovit in zanimiv način predstavlja zgradbo določenih živih bitij.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku biologije v osnovnij šolah, srednjih šolah in gimnazijah ter sledi smernicam sodobnega pouka biologije.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo enostavno in nazorno predstavo o človeškem transportnem in prebavnem sistemu.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Višje rastline je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.