Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Geografija Afrike

Vsebuje 110 strani. Na 72 straneh z vsebino se nahaja 170 fotografij in slik, več kot 60 grafov, tabel  in zemljevidov ter okrog 50 animacij. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja

Naravnogeografske značilnosti Afrike
Družbenogeografske značilnosti Afrike    
Alžirija    
Egipt    
Nigerija    
DR Kongo    
Tanzanija    
Južnoafriška republika    
Statistični podatki po temah    
Statistični podatki po državah

Vstopi

Tematika:
Oznake: ,

Opis

Zgoščenka Geografija Afrike je oblikovana kot učni pripomoček učiteljem pri pouku geografije za učno temo Regionalna geografija sveta: Afrika. Izpolnjuje vse zahteve učnega načrta, učbenika in maturitetnega kataloga. Upošteva učna načela nazornosti, sistematičnosti in dostopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost in sistematičnost pri poučevanju. Zgoščenka omogoča tudi samostojno pridobivanje znanja dijaka, razvijanje intelektualnih sposobnosti, poglabljanje in nadgrajevanje, utrjevanje ter ponavljanje pridobljenega znanja. Uporablja se lahko pri vseh tipih in oblikah učnih ur, lahko kot osnovni vir ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja.

Besedilo je razdeljeno na dva osnovna dela: znalinosti Afrike in značilnosti izbranih afriških držav. Afrika in posamezne države so sistematično opisane po naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti, kar omogoča sistematično in pregledno predstavitev Alžirije, Egipta, Nigerije, DR Kongo in Južnoafriške republike. Poleg besedila in slik so pri pouku zelo primerne tematske karte, ki omogočajo dijakom boljše prostorsko poznavanje geografskih razmer Afrike.

Kot dodaten vir gradiva so upoabnikom na voljo še statistični podatki o posameznih afriških državah, kakor tudi statistični podatki o svetu, Evropski uniji in Sloveniji, s pomočjo katerih lahko uporabnik primerja države med seboj ter se uri v uportabi statističnega gradiva.

Temeljni namen zgoščenke Geografija Afrike je omogočiti učiteljem boljše in lažje poučevanje dijakov, dijakom pa nuditi možnost samostojnega učenja v šoli in doma. Za orientacijo in nadgrajevanje znanja je priložen seznam uporabljene literature.