Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Srednja Amerika

Na 165 straneh z vsebino se nahaja okoli 60 fotografij in slik ter 11 animacij in 31 zemljevidov.   Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.

Poglavja

Uvod
Srednja Amerika - naravnogeografske značilnosti
Srednja Amerika - družbenogeografske značilnosti
Mehika
Kuba
Panama
Statistični podatki (po temah)
Statistični podatki (po državah)

Vstopi

Tematika:

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Srednja Amerika na slikovit in zanimiv način predstavlja človeški transportni in prebavni sistem.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku biologije:

-    v osnovnih šolah,
-    v srednjih šolah in
-    v gimnazijah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika v osnovnih šolah, gimnazijah in srednjih šolah, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka geografije.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo enostavno in nazorno predstavo o človeškem transportnem in prebavnem sistemu.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Srednja Amerika  je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma. ,,