Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Oceanija in polarna območja

Na 198 straneh z vsebino se nahaja več kot 90 fotografij in slik ter 24 animacij in 44 zemljevidov.  .Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.

Poglavja

Oceanija
Avstralija
Nova Zelandija
Papua Nova Gvineja
Statistični podatki po državah
Statistični podatki po temah
Arktika
Antarktika

Vstopi

Tematika:
Oznake:

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Oceanija in polarna območja na slikovit in zanimiv način predstavlja človeški transportni in prebavni sistem.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku geografije:

-    v osnovnih šolah,
-    v srednjih šolah in
-    v gimnazijah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika v osnovnih šolah, gimnazijah in srednjih šolah, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka geografije.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo enostavno in nazorno predstavo o človeškem transportnem in prebavnem sistemu.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Oceanija in polarna območja je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma. ,,