Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

O nas

Razvoj izobraževalnih vsebin sega v leto 1996, ko je skupina študentov, z  namenom, znanja željnim in vedoželjnim ljudem omogočiti dostop do izobraževalnih  gradiv v slovenskem jeziku na spletu, ustanovila Izobraževalno društvo Svarog.
Prva izobraževalna e-gradiva so bila izdana leta 1998 in Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije jih je priznalo kot uradno učno gradivo v osnovnih in srednjih šolah. Iz društva se je leta 2000 razvil Izobraževalni zavod Svarog  in v naslednjih 12. letih je bilo izdanih več kot 50 interaktivnih izobraževalnih vsebin v slovenskem jeziku.
Potem, ko so v zadnjih letih so zgoščenke nadomestile nove tehnologije in uporaba zgoščenk na novih operacijskih sistemih ni bila več mogoča, Izobraževalni zavod Svarog pa je spremenil svojo poslovno pot in prenehal z razvojem izobraževalnih vsebin, se nas je nekaj starih sodelavcev odločilo vsebine prenoviti in jih prilagoditi za uporabo preko spleta. Nastala je spletna stran Radoved, kjer je mogoče dostopati do prenovljenih izobraževalnih vsebin.

Na kratko izobraževalnih vsebinah

Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije v zadnjem desetletju ali dveh je popolnoma spremenil življenja ljudi. Danes si je v razviti družbi težko predstavljati življenje brez računalnikov in  pametnih telefonov preko katerih so nam informacije na voljo vselej in povsod. Medtem, ko otroci in mladi danes odraščajo z novimi tehnologijami in le-te predstavljajo samoumevni del vsakdana, tudi starejši odkrivajo in se vse pogosteje poslužujejo novih možnosti dostopa do informacij v informacijsko-komunikacijski tehnologiji ter izkorišča njene prednosti na področju pridobivanja informacij. 
Vse bolj pogosta in napredna je informacijsko-komunikacijska tehnologija tudi v šolskih sistemih zahodnega sveta, kjer je ponekod že uspešno nadomestila tradicionalne oblike poučevanja in učenja z učbeniki in delovnimi zvezki. Tudi slovenski šolski sistem, teži k ustvarjanju konkurenčne, dobro izobražene informacijske družbe.
Trenutno je na voljo 54 vsebin iz področij: biologije, geografije in zgodovine. V pripravi so številne nove vsebine.

Komu so namenjene izobraževalne vsebine?
Vsebine so zasnovane kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku:
•    V osnovnih šolah,
•    v srednjih šolah,
•    v gimnazijah ter
•    je odličen pripomoček  za samostojno učenje.
Vse vsebine ustrezajo zahtevam slovenskega učnega načrta v osnovnih in srednjih šolah, učbenika v osnovni in srednji šoli in maturitetnega kataloga ter sledijo smernica sodobnega pouka.
Pri pripravi vsebin so upoštevana učna načela sistematičnosti nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča prednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te.
Več lahko o posamezni izobraževalni vsebini preberete TUKAJ. (link)